www.bachkhoakienthuc.com

Văn khấn giỗ đầu, giỗ thứ 2 tại nhà
28/03/2016

Văn khấn giỗ đầu, giỗ thứ 2 tại nhà

Giỗ đầu, giỗ thứ 2 còn gọi là Lễ Tiểu Tường. Có 2 bài văn khấn lễ giỗ này.