www.bachkhoakienthuc.com

Tỉnh Sơn La có mấy huyện, thị xã, thành phố, xã phường?
21/07/2018

Tỉnh Sơn La có mấy huyện, thị xã, thành phố, xã phường?

Sơn La là tỉnh miền núi phía Tây Bắc, có vị trí giáp Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu. Tỉnh Sơn La có những huyện, thị xã, thành phố, thị trấn, phường, xã nào là câu hỏi của nhiều người.