www.bachkhoakienthuc.com

Văn khấn lễ cúng cơm 100 ngày trong Tang lễ
27/03/2016

Văn khấn lễ cúng cơm 100 ngày trong Tang lễ

Lễ Triệu lịch Điện Văn là Lễ cúng cơm 100 ngày. Sau đây là bài văn khấn.
Văn khấn Lễ 49, 100 ngày trong Tang lễ
27/03/2016

Văn khấn Lễ 49, 100 ngày trong Tang lễ

Lễ Chung Thất (49 ngày), Lễ Tốt Khốc (100 ngày) là những lễ không thể thiếu trong Tang lễ của người Việt. Sau đây là hướng dẫn bàn văn khấn cúng lễ này.
Văn khấn Lễ Chầu Tổ trong Tang lễ
27/03/2016

Văn khấn Lễ Chầu Tổ trong Tang lễ

Sau khi làm Lễ Hồi linh thì làm lễ cáo yết với Tổ tiên ở bàn thờ chính. Bài văn khấn Lễ Chầu Tổ trong Tang lễ như sau...
Văn khấn Lễ 3 ngày (Tế Ngu hoặc Phục Hồn) trong Tang lễ
27/03/2016

Văn khấn Lễ 3 ngày (Tế Ngu hoặc Phục Hồn) trong Tang lễ

Lễ Tế Ngu hay còn gọi là Lễ Phục Hồn, cúng 3 ngày được làm ba ngày sau khi mất hoặc ba ngày sau khi chôn cất xong.
Văn khấn lễ Hồi Linh trong tang lễ
25/03/2016

Văn khấn lễ Hồi Linh trong tang lễ

Lễ Hồi Linh tức lễ rước ảnh hoặc linh vị từ mộ về nhà. Sau đây là bài văn cúng Hồi Linh.
Văn khấn lễ Thành Phần trong tang lễ
25/03/2016

Văn khấn lễ Thành Phần trong tang lễ

Lễ Thành Phần được làm sau khi đắp xong mộ. Sau đây là bài văn khấn Lễ Thành Phần.
Văn khấn khi đào huyệt trong tang lễ
24/03/2016

Văn khấn khi đào huyệt trong tang lễ

Trước khi đào huyệt, người ta thường làm lễ cúng Long Thần Thổ Địa. Sau đây là bài văn khấn.
Văn khấn Lễ Chúc Thực trong Tang lễ
24/03/2016

Văn khấn Lễ Chúc Thực trong Tang lễ

Lễ Chúc Thực tức lễ dâng cơm được tổ chức khi linh cữu còn để ở nhà. Sau đây là bài văn khấn Lễ Chúc Thực.
Văn khấn lễ Thành Phục trong Tang lễ
24/03/2016

Văn khấn lễ Thành Phục trong Tang lễ

Sau khi thân nhân trong gia đình mặc đồ tang, tề tựu quanh linh cữu sẽ tiến hành Lễ Thành Phục. Sau đây là bài văn khấn Thành Phục.
Văn khấn Lễ Thiết Linh trong Tang lễ
24/03/2016

Văn khấn Lễ Thiết Linh trong Tang lễ

Văn khấn Lễ Thiết Linh trong Tang lễ sau khi lập xong bàn thờ tang, đặt linh vị.