www.bachkhoakienthuc.com

Văn khấn lễ Thành Phần trong tang lễ

25/03/2016 01:30

Lễ Thành Phần được làm sau khi đắp xong mộ. Sau đây là bài văn khấn Lễ Thành Phần.

le thanh phan
Ảnh minh họa

Văn khấn lễ Thành Phần

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)!

- Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy đức Đương cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.

- Con kính lạy chư Gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, các hương linh nội ngoại trong họ.

Hôm nay là ngày....

Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là...

Vâng theo lệnh mẫu thân/ phụ thân và các chú bác, cùng anh rể, chị gái và các em trai gái, dâu rể, con cháu nội ngoại kính lạy.

Nay nhân ngày Lễ Thành Phần theo nghi lễ cổ truyền.

Kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.

Trước linh vị của: Hiển.... chân linh.

Xin kính cẩn than rằng:

Mây che núi Hỗ (nếu khóc cha) hoặc núi Dĩ (nếu khóc mẹ) mờ mờ mịt mịt.

Chữ vô thường ngán nhẽ cuộc phù sinh;

Cơn bể dâu thay đổi, đổi thay.

Cơ huyền diệu, ghê thay vòng tạo hóa,

Ôi thương ôi!

Người thế ấy, mà sao phận thế ấy, bỗng đâu số trời xui khiến, cõi âm dương, đôi ngả đã xa vời;

Vận đến đây, hay là mệnh đến đây, thắm đã nấm đất vui vùi, đường từ hiếu, trăm năm không gặp gỡ,

Mắt trông thấy, đào sâu lấp kín, tủi nỗi lòng, chín khúc ngổn ngang;

Tai vẳng nghe, trống giục, chiêng hồi, đầy nước mắt hai hàng lã chã.

Nay đã phân kim lập hướng, cầu được thỏa yên;

Gọi rằng bát nước chén hương, kính trần bái tạ.

Hỡi ơi! Xin hưởng!

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Nghỉ 1 lúc rồi đọc tiếp hai câu sau:

Xuất chủ kính dâng 3 chén rượu, xem như còn sống ở cao đường;

Thành Phần xin đốt một tuần hương, kính rước hồi linh về bảo tọa!

Cẩn cáo!

Dung mạo một mai vắng vẻ, bão xô xây, nghĩ lại ngậm ngùi thay âm dương đôi ngả xa vời, mây phủ núi, trông càng đau đớn nhẽ.

Sương bay chớp nhoáng, bạch vân nghi ngút, cõi phù sinh;

Nến đỏ hương thơm, án tọa hắt hiu đồ sự tử.

Vài tuần nghi tiết, mong anh hồn thấu khúc tình văn;

Tấc dạ bi hoài, trông linh vị, tuôn dòng ai lệ!

Ôi! Thương ôi!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!

Nếu không muốn hại con, ngừng ngay những việc này từ hôm nay
Cho trẻ ăn kẹo, uống nước ngọt có gas, sử dụng smartphone, mắng chửi... là những việc khiến cho trẻ tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần những chúng ta lại hay mắc phải...