www.bachkhoakienthuc.com

Văn khấn Lễ 3 ngày (Tế Ngu hoặc Phục Hồn) trong Tang lễ

27/03/2016 08:43

Lễ Tế Ngu hay còn gọi là Lễ Phục Hồn, cúng 3 ngày được làm ba ngày sau khi mất hoặc ba ngày sau khi chôn cất xong.

Lễ Tế Ngu
Lễ Tế Ngu

Bài văn khấn Lễ Tế Ngu (3 ngày)

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)!

- Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy đức Đương cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.

- Con kính lạy chư Gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, các hương linh nội ngoại trong họ.

Hôm nay là ngày....

Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn là) ...

Vâng theo lệnh mẫu thân/ phụ thân và các chú bác, cùng anh rể, chị gái và các em trai gái, dâu rể, con cháu nội ngoại.

Nay nhân ngày Lễ Tế Ngu theonghi lễ cổ truyền.

Kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.

Trước linh vị của: Hiển.... chân linh.

Xin kính cẩn trình thưa rằng:

Than ôi! Trên tòa Nam cực (hoặc Bắc cực nếu khóc mẹ), lác đác sao thưa;

Trước chốn Giao trì, tờ mờ mây khóa.

Cơ tạo hóa làm chi ngang ngửa thế, bóng khích câu khen khéo trêu người.

Chữ cương thường nghĩ lại ngậm ngùi thay, tình hiếu lễ chưa yên thỏa dạ.

Ơn nuôi nấng áo dày cơm nặng, biển trời khôn xiết biết bao công lao.

Nghĩ sớm hôm ấp lạnh quạt nồng, tơ tóc những hiềm chưa báo quả.

Ngờ đâu! Nhà Thung (nếu khóc mẹ thì Nhà Huyên) khuất núi, trời mây cách trở muôn trùng.

Chồi tử mờ sương, âm dương xa vời đôi ngả.

Trông xe hạc lờ mờ ẩn bóng, cám cảnh cuộc phù sinh chưa mấy, gót tiên du đã lánh cõi trần ai.

Rồi khúc tằm áy náy trong lòng, thương thay hồn bất tử về đâu, cửa Phật độ biết nhờ ai hiện hóa.

Suối vàng thăm thẳm, sáng phụ thân (hoặc mẫu thân) một mình lìa khơi.

Giọt ngọc đầm đìa, đàn con cháu hai hàng lã chã.

Lễ Sơ Ngu (hoặc Tái Ngu, Tam Ngu) theo tục cổ, trình bày:

Đành đã biết: đất nghĩa trời kinh, nào chỉ ba tuần nghi tiết đủ báo lễ đền.

Cũng gọi là: Lưng cơm chén nước, họa may chín suối anh linh, được về yên thỏa.

Ôi, thương ôi!

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!

Nếu không muốn hại con, ngừng ngay những việc này từ hôm nay
Cho trẻ ăn kẹo, uống nước ngọt có gas, sử dụng smartphone, mắng chửi... là những việc khiến cho trẻ tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần những chúng ta lại hay mắc phải...