www.bachkhoakienthuc.com

Văn khấn Lễ Chầu Tổ trong Tang lễ

27/03/2016 11:32

Sau khi làm Lễ Hồi linh thì làm lễ cáo yết với Tổ tiên ở bàn thờ chính. Bài văn khấn Lễ Chầu Tổ trong Tang lễ như sau...

Thắp nhang
Thắp nhang

Bài văn khấn Lễ Chầu Tổ (cáo yết Tổ tiên) trong Tang lễ

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)!

- Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy đức Đương cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.

- Con kính lạy chư Gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, các hương linh nội ngoại trong họ.

Hôm nay là ngày....

Hậu duệ tôn là ...

Vâng theo lệnh mẫu thân/ phụ thân và các chú bác, cùng anh rể, chị gái và các em trai gái, dâu rể, con cháu nội ngoại.

Kính cáo Tổ tiên:

Vì có: Hiển khảo (hoặc Hiển tỷ)... thọ chung ngày.... nay đã an táng xong, làm lễ Hồi Linh.

Kính theo lễ nghi phong tục, xin kính dân lễ vật gồm hương hoa chuối oản, trầu cau, đèn nến, xôi gà rượu thịt, gọi là lễ bạc tâm thành (kể tên tùy theo lễ vật chuẩn bị).

Kính cẩn quỳ trước linh vị của: Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, liệt vị Tiên linh. Trình thưa rằng:

Vật vốn nhờ trời.

Người sinh nhờ Tổ.

Xót nay phụ thân (hoặc mẫu thân).

Theo Tiên theo Tổ.

Sơ ngu vừa đặt tế điện.

Nghĩ trước nghĩ sau

Vật mọn kính bày lễ số.

Ngửa trông chứng giám lòng thành;

Cầu nguyện phù trì bảo hộ.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!

Nếu không muốn hại con, ngừng ngay những việc này từ hôm nay
Cho trẻ ăn kẹo, uống nước ngọt có gas, sử dụng smartphone, mắng chửi... là những việc khiến cho trẻ tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần những chúng ta lại hay mắc phải...