www.bachkhoakienthuc.com

Văn khấn lễ cúng cơm 100 ngày trong Tang lễ

27/03/2016 17:23

Lễ Triệu lịch Điện Văn là Lễ cúng cơm 100 ngày. Sau đây là bài văn khấn.

Lễ Triệu lịch Điện Văn là Lễ cúng cơm 100 ngày.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)!

- Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy đức Đương cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.

- Con kính lạy chư Gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, các hương linh nội ngoại trong họ.

Hôm nay là ngày....

Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là ...

Vâng theo lệnh mẫu thân/ phụ thân và các chú bác, cùng anh rể, chị gái và các em trai gái, dâu rể, con cháu nội ngoại.

Nay nhân ngày lễ cúng cơm trong trăm ngày theo nghi lễ cổ truyền.

Kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.

Trước linh vị của: Hiển.... chân linh,

Xin kính cẩn thưa rằng:

Than ôi! Thương nhớ phụ (hoặc mẫu) thân, bỏ về cõi thọ.

Gót thừa vân, nghĩ đã xa khơi,

Lòng ái nhật nghĩ càng tủi hổ.

Lưng cơm bát nước, miếng trân cam, tỏ dạ kính thành.

Sớm rượu trưa trà, đạo thần hôn, giữ lòng ái mộ.

Ngậm ngùi, hồn phách biết về đâu.

Tưởng tượng bóng hình còn mãi đó.

Ôi! Thương ôi!

Chúng con cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!

Nếu không muốn hại con, ngừng ngay những việc này từ hôm nay
Cho trẻ ăn kẹo, uống nước ngọt có gas, sử dụng smartphone, mắng chửi... là những việc khiến cho trẻ tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần những chúng ta lại hay mắc phải...