www.bachkhoakienthuc.com

Cúng giỗ buổi sáng hay chiều mới đúng?
12/07/2018

Cúng giỗ buổi sáng hay chiều mới đúng?

Cúng giỗ vào giờ nào thuộc buổi sáng hay chiều mới đúng. Làm cúng giỗ lúc mấy giờ đúng nhất, vào buổi tôi có sao không...
Bài văn cúng giỗ ông bà, cha mẹ theo phong tục cổ truyền
29/08/2016

Bài văn cúng giỗ ông bà, cha mẹ theo phong tục cổ truyền

Bài văn khấn trong lễ cúng giỗ, ông bà, cha mẹ theo nghi lễ cổ truyền Việt Nam.
Văn khấn giỗ đầu, giỗ thứ 2 tại nhà
28/03/2016

Văn khấn giỗ đầu, giỗ thứ 2 tại nhà

Giỗ đầu, giỗ thứ 2 còn gọi là Lễ Tiểu Tường. Có 2 bài văn khấn lễ giỗ này.
Văn khấn lễ cúng cơm 100 ngày trong Tang lễ
27/03/2016

Văn khấn lễ cúng cơm 100 ngày trong Tang lễ

Lễ Triệu lịch Điện Văn là Lễ cúng cơm 100 ngày. Sau đây là bài văn khấn.
Văn khấn Lễ 49, 100 ngày trong Tang lễ
27/03/2016

Văn khấn Lễ 49, 100 ngày trong Tang lễ

Lễ Chung Thất (49 ngày), Lễ Tốt Khốc (100 ngày) là những lễ không thể thiếu trong Tang lễ của người Việt. Sau đây là hướng dẫn bàn văn khấn cúng lễ này.
Văn khấn Lễ Chầu Tổ trong Tang lễ
27/03/2016

Văn khấn Lễ Chầu Tổ trong Tang lễ

Sau khi làm Lễ Hồi linh thì làm lễ cáo yết với Tổ tiên ở bàn thờ chính. Bài văn khấn Lễ Chầu Tổ trong Tang lễ như sau...
Văn khấn Lễ 3 ngày (Tế Ngu hoặc Phục Hồn) trong Tang lễ
27/03/2016

Văn khấn Lễ 3 ngày (Tế Ngu hoặc Phục Hồn) trong Tang lễ

Lễ Tế Ngu hay còn gọi là Lễ Phục Hồn, cúng 3 ngày được làm ba ngày sau khi mất hoặc ba ngày sau khi chôn cất xong.
Văn khấn lễ Hồi Linh trong tang lễ
25/03/2016

Văn khấn lễ Hồi Linh trong tang lễ

Lễ Hồi Linh tức lễ rước ảnh hoặc linh vị từ mộ về nhà. Sau đây là bài văn cúng Hồi Linh.
Văn khấn lễ Thành Phần trong tang lễ
25/03/2016

Văn khấn lễ Thành Phần trong tang lễ

Lễ Thành Phần được làm sau khi đắp xong mộ. Sau đây là bài văn khấn Lễ Thành Phần.
Văn khấn khi đào huyệt trong tang lễ
24/03/2016

Văn khấn khi đào huyệt trong tang lễ

Trước khi đào huyệt, người ta thường làm lễ cúng Long Thần Thổ Địa. Sau đây là bài văn khấn.