www.bachkhoakienthuc.com

Tên Chánh có nghĩa là gì, tên đệm đẹp ghép với Chánh

16/07/2018 15:52

Chánh là tên dành cho con trai, có nhiều ý nghĩa. Có nhiều tên đệm có thể ghép với Chánh như Công Chánh, Đức Chánh, Minh Chánh, Ngọc Chánh, Quốc Chánh, Vĩnh Chánh...

Ý nghĩa của tên Chánh trong tiếng Việt

Trong tiếng Việt tên Chánh có ý nghĩa như sau:

+ Chánh có ý nghĩa ngay thẳng. Tính tình ngay thẳng, chân thật, hành động đúng với lẽ phải. Sống đúng với bản thân, không gian dối. Là đức tính tốt, tạo cho mọi người sự tin tưởng, là tiền đề cho việc xây dựng những mối quan hệ bền vững.

+ Chánh có ý nghĩa sách lược. Là những mục tiêu, kế hoạch hành động, biện pháp, cách thức thực hiện những dự định đã đề ra. Ý chỉ sự trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc, làm việc có kế hoạch cụ thể, dễ dàng đi đến thành công hơn.

+ Chánh có ý nghĩa đứng đầu. Có quyền hành, quyền quyết định trong một nhóm, một tổ chức cụ thể. Có trách nhiệm và nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi tập thể. Là sự học hành giỏi giang, luôn đạt được những thành tích tốt.

Ý nghĩa của tên Chánh trong Hán Việt

Chánh (政): Khuôn phép, quy tắc, (正) chính, ngay thẳng, ngay ở giữa (trung tâm).

Tên Chánh
Tên Chánh

Tên đệm đẹp ghép với tên Chánh

An Chánh

An là bình yên. An Chánh là việc chính bình an, chỉ vào người được vận hạnh tốt đẹp, mọi sự như ý

Công Chánh

Công là công bằng. Công Chánh nghĩa là người có chính đạo công bằng, hành vi chính đáng.

Đắc Chánh

Đắc là được. Đắc Chánh hàm nghĩa cha mẹ mong con cái luôn gặp được chính đạo, bình an trong cuộc đời.

Đình Chánh

Đình là nơi làm việc quan quyền. Đình Chánh là điểm dừng đúng lúc của chốn công quyền, thể hiện mong mỏi con mình sẽ trở thành người công bình, hữu ích.

Đức Chánh

Đức là đạo đức. Đức Chánh chỉ con người lấy đạo đức làm nền tảng, hành vi, nhân cách đều tốt đẹp.

Hữu Chánh

Hữu là bên phải, hoặc bạn bè. Hữu Chánh là người quan trọng trong mọi việc, là người sống tốt, công minh, chính trực cùng bạn bè.

Minh Chánh

Minh Chánh là điều tốt đẹp sáng tỏ, thể hiện mơ ước cha mẹ mong con cái là người công chính, rõ ràng, nghiêm túc, chánh đạo.

Ngọc Chánh

Ngọc Chánh hàm nghĩa người công minh, chính trực, quý giá như ngọc.

Quang Chánh

Quang là ánh sáng. Quang Chánh là ánh sáng chính đạo, thể hiện con người có cốt cách nghiêm minh, tốt đẹp, như ánh sáng công lý, công bằng.

Quốc Chánh

Quốc Chánh là điều cốt lõi của nước nhà, hàm nghĩa người trụ cột, công minh, chính đạo.

Vĩnh Chánh

Vĩnh là dài lâu. Vĩnh Chánh là điều cốt lõi vững bền, thể hiện con người công bình, đoan chính, nghiêm túc, rõ ràng.

Nếu không muốn hại con, ngừng ngay những việc này từ hôm nay
Cho trẻ ăn kẹo, uống nước ngọt có gas, sử dụng smartphone, mắng chửi... là những việc khiến cho trẻ tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần những chúng ta lại hay mắc phải...