www.bachkhoakienthuc.com

Tên Chính có nghĩa là gì, tên đệm ghép với Chính để có tên hay

18/07/2018 14:05

Chính là tên phổ biến, được đặt cho cả nam và nữ. Tên Chính có nhiều tên đệm ghép cùng để tạo ra tên có ý nghĩa như Trung Chính, Hữu Chính, Minh Chính, Đức Chính, Văn Chính, Thanh Chính, Việt Chính, Trọng Chính...

Ý nghĩa của tên Chính trong tiếng Việt

Tên Chính có các ý nghĩa như sau:

+ Chính có ý nghĩa sách lược. Là những mục tiêu, kế hoạch hành động, biện pháp, cách thức thực hiện những dự định đã đề ra. Ý chỉ sự trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc, làm việc có kế hoạch cụ thể, dễ dàng đi đến thành công hơn.

+ Chính có ý nghĩa đứng đầu. Có quyền hành, quyền quyết định trong một nhóm, một tổ chức cụ thể. Có trách nhiệm và nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi tập thể. Là sự học hành giỏi giang, luôn đạt được những thành tích tốt.

+ Chính có ý nghĩa ngay thẳng. Tính tình ngay thẳng, chân thật, hành động đúng với lẽ phải. Sống đúng với bản thân, không gian dối. Là đức tính tốt, tạo cho mọi người sự tin tưởng, là tiền đề cho việc xây dựng những mối quan hệ bền vững.

Tên Chính
Tên Chính

Tên Chính có ý nghĩa như thế nào trong Hán Việt

Chính (政): Việc của nhà nước, chính trị.

Chính (正): Chính giữa, ngay thẳng, chính thức

Tên đệm đẹp ghép với Chính

An Chính

An là bình yên, An Chính là chính sự tốt đẹp, ngụ ý người có cuộc sống may mắn, mọi việc an định

Bảo Chính

Con sẽ là người lòng dạ thẳng ngay, quang minh chính đại, tư tưởng thuần nhất, rõ ràng, khiến người khác nể phục, trân quý.

Danh Chính

Danh là danh dự, tiếng tăm. Danh Chính chỉ người con trai có phẩm hạnh, đạo đức, giữ gìn gia phong rõ ràng.

Đông Chính

Đông là phía đông, phương hướng của người tài năng, ngụ ý con sẽ cốt cách 1 người tài cán trong đời.

Đức Chính

Theo nghĩa Hán - Việt, Đức tức là phẩm hạnh, tác phong tốt đẹp, quy phạm mà con người phải tuân theo, chỉ chung những việc tốt lành, lấy đạo để lập thân. Kết hợp với Chính, tên con là sự kết hợp giữa quy chuẩn đạo đức và khuôn phép chính đáng, ý chỉ người quang minh chính đại, rõ ràng không thiên tư, lòng dạ thẳng thắn, không mưu đồ mờ ám.

Thanh Chính

Đặt tên Thanh Chính cho con, bố mẹ hi vọng con luôn lấy đức làm trọng, mọi việc chính sự trong sạch, tâm hồn không vẩn đục dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Thuận Chính

Theo nghĩa Hán - Việt, "Thuận" có nghĩa là noi theo, hay làm theo đúng quy luật, là hòa thuận, hiếu thuận. Kết hợp với tên Chính ý chỉ hợp với quy phạm, đúng theo phép tắc. "Thuận Chính" được dùng để đặt tên cho con hàm ý con là người ngay thẳng, khuôn phép chính đáng, lòng dạ thẳng ngay, không mưu đồ mờ ám.

Trọng Chính

Đặt tên cho con là Trọng Chính, bố mẹ hi vọng con là người biết quý trọng lẽ phải, sống đạo lý, đứng đắn, luôn chọn con đường ngay thẳng. Hơn nữa, đây là tên thường dùng cho người có cốt cách thanh cao, nghiêm túc, sống có đạo lý, có tình nghĩa.

Trọng Chính

Đặt tên cho con là Trọng Chính, bố mẹ hi vọng con là người biết quý trọng lẽ phải, sống đạo lý, đứng đắn, luôn chọn con đường ngay thẳng. Hơn nữa, đây là tên thường dùng cho người có cốt cách thanh cao, nghiêm túc, sống có đạo lý, có tình nghĩa.

Trung Chính

Trung là lòng trung thành, là sự tận trung, không thay lòng đổi dạ. "Chính" có nghĩa là đúng đắn, thẳng thắn, hợp với quy phạm, đúng theo phép tắc. Trung Chính là tên thường được đặt tên cho người con trai với mong muốn con luôn giữ được sự kiên trung, bất định, ý chí ngay thẳng, không bị dao động trước bất kỳ hoàn cảnh nào.

Việt Chính

Tên đệm Việt, xuất phát từ tên của đất nước, cũng có nghĩa chỉ những người thông minh, ưu việt. Đi kèm với tên Chính thường dùng đặt cho con trai, ý chỉ người nam nhi đất Việt, khảng khái, quang minh chính đại, lòng dạ thẳng ngay.

Việt Chính

Tên đệm Việt, xuất phát từ tên của đất nước, cũng có nghĩa chỉ những người thông minh, ưu việt. Đi kèm với tên Chính thường dùng đặt cho con trai, ý chỉ người nam nhi đất Việt, khảng khái, quang minh chính đại, lòng dạ thẳng ngay.

Nếu không muốn hại con, ngừng ngay những việc này từ hôm nay
Cho trẻ ăn kẹo, uống nước ngọt có gas, sử dụng smartphone, mắng chửi... là những việc khiến cho trẻ tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần những chúng ta lại hay mắc phải...