www.bachkhoakienthuc.com

Văn khấn thổ công và các vị thần ngày Rằm hàng tháng tại gia

12/03/2016 20:47

Thắp hương ngày Rằm còn gọi là Lễ Vọng cho gia thần, gia tiên để cầu bình an, sức khỏe, may mắn. Sau đây là hướng dẫn sắm lễ và văn khấn thổ công (thổ địa) và các vị thần ngày Rằm.

Sắm lễ vật ngày Rằm hàng tháng

Vào ngày Rằm hàng tháng, gia chủ có thể sắm hoa quả, bánh oản hoặc làm đồ chay để cúng. Đồ lễ ngày Rằm có thể sắm như sau:
- Hoa quả tươi.

- Vàng mã, kim ngân.

- Trầu cau.

- Xôi, oản, bánh kẹo (nếu có).

- Hương thơm.

cung ram le vat
Ảnh minh họa

Văn khấn thổ dịa và các vị thần khác ngày Rằm như sau:

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

- Con kính lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngày Đông Thần quân.

- Con kính lạy ngài Bản gia Thổ Địa, Long Mạch.

- Con kính lạy các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức tôn thần.

- Con kính lạy ngài Tiền hậu, địa chủ Tài thần.

- Con kính lạy các tôn thần cai quản trong xứ này.

Tín chủ chúng con là:................... (tên người đứng lễ và các thành viên trong gia đình)

Ngụ tại............

Hôm nay là ngày .... tháng.... năm......, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân, trà quả, thắp nén hương thơm, dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương, Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thân Quân, Ngài Bản Gia Thổ Địa, Long Mạch, Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính Thần, các vị Tôn thần cai quản trong xứ này.

Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho toàn gia chúng con bình an, công việc hanh thông, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Giải tấm lòng thành, cúi xin được phù hộ độ trì và chứng giám.
Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)!
Cẩn cáo!

Nếu không muốn hại con, ngừng ngay những việc này từ hôm nay
Cho trẻ ăn kẹo, uống nước ngọt có gas, sử dụng smartphone, mắng chửi... là những việc khiến cho trẻ tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần những chúng ta lại hay mắc phải...